​ تحول اداري وبهبود روشها : 

 • مطالعه ، بررسی و شناخت نارسائی ها و مشکلات شهرداری ها استان در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
 • پی گیری و نظارت بر اجرای تشکیلات مصوب شهرداری ها و سازمانهای وابسته به آن به منظور انطباق تشکیلات با وضعیت نیروی انسانی .
 • بررسی و تائید تغییرات و اصلاحات تشکیلاتی شهرداری ها و سازمانهای وابسته، در سقف پستهای سازمانی مصوب ابلاغی و در چارچوب اختیارات تفویض شده
 • پی گیری و نظارت بر اجرای برنامه ها و طرح های تحول و اصلاحات اداری ، توسعه فن آوری اطلاعات در نظام اداری ، نوسازی اداری شهرداری ها 
 • ارتباط مستمر با دفاتر تحت پوشش معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در چارچوب خط مشی های تعیین شده در راستای هماهنگی و وحدت رویه در انجام امور مربوطه .
 • مراقبت و نظارت بر نحوه اجرای روش های عمومی شهرداری ها .
 • بررسی وضعیت نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری ها و سازمانهای وابسته و صدور مجوزهای استخدامی بر اساس اختیارات تفویض شده با هماهنگی مراجع ذیربط.
 • اجرای آئین نامه امتحانات و مسابقات استخدامی بر اساس اختیارات تفویض شده .
 • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوط به برقراری حقوق و مزایا و فوق العاده ها وطرح های ارزیابی مدیران ، محققان و متخصصان و سایر طرح های امتیازی در شهرداری ها.
 • نظارت بر جمع آوری و تهیه اطلاعات مربوط به نظام اداری مورد نیاز
 • بررسی و اظهار نظر در ارتباط با تغییرات سازمانی و سایر امور مربوطه در حوزه استانداری .
 • پی گیری آئین نامه ها در خصوص حقوق مزایا و تبدیل وضع مستخدمین شهرداری ها .

 

آمار و فناوری اطلاعات :

 • تبیین و استانداردسازي اقلام آماري در شهرداري‏ها 
 • طراحی، راهبری واستقرار شناسه ملي اشخاص حقوقي براي شهرداري‏ها، سازمان‏هاي وابسته و شوراهاي اسلامي شهر 
 • طراحی واستقرار نظام جامع آمار و اطلاعات شهرداري‏ها 
 • احصاء تعاملات الكترو نيكي موجود ميان شهرداري ها و سازمان هاي ارائه دهنده خدمت به شهروندان و پيشنهاد مدل مناسب تعاملات في مابين
 • شناسايي خدمات قابل ارائه به روش الكترونيكي و تدوين استانداردهاي مربوطه 
 • طراحي طرح جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات در شهرداري ها
 • طراحي و تدوين نقشه راه و مدیریت یکپارچه شهرداري الكترونيك
 • استانداردسازي سيستم‏هاي نرم افزاري كاربردي شهرداري‏ها 
 • مديريت بر ايجاد و راه اندازي پنجره واحد ارائه خدمات شهري و افزايش دسترسي مردم 

 

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.