شرح وظایف

شرح وظایف دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی

 

 1. نظارت عالیه بر فعالیت‌های عمرانی و خدماتی دهیاری‌ها و طراحی و ساماندهی سیستم نظارتی مربوطه
 2. تهیه ضوابط و دستورالعمل‌های فنی و نقشه‌های تیپ برای ساختمانها و اماکن عمومی، طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و خدماتی در روستاهای کشور با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ذیربط
 3. پی‌ریزی سازوکارهای لازم برای هدایت و کنترل ساخت و سازهای روستایی
 4. ایجاد بسترهای لازم برای هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، تشکل‌های حرفه‌ای و سازمان‌های مردم نهاد در زمینه امور عمرانی، اجتماعی و فرهنگی روستایی
 5. برنامه‌ریزی و هماهنگی برای تهیه و اجرای طرح‌های توسعه کالبدی، ترویج روش‌های مشارکت دهیاری‌ها در آن و اشاعه تجارب موفق با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و هماهنگی مرکز مطالعات شهری و روستایی
 6. پی‌ریزی سازوکار مناسب و فراهم‌نمودن زمینه استفاده مشترک دهیاری‌های همجوار از تأسیسات، تجهیزات، ماشین‌آلات و زیرساختهای عمومی با استفاده از ظرفیت‌های مشارکت مردمی، بخش تعاونی و خصوصی
 7. بررسی و شناسایی نیازهای آموزشی و پژوهشی در زمینه مسائل فنی، زیرساختها و خدمات عمومی روستایی با همکاری مرکز مطالعات شهری و روستایی
 8. بسترسازی برای طراحی و ساماندهی سیستم های حمل و نقل روستایی (بار و مسافر) با اولویت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی در هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط
 9. برنامه‌ریزی و هماهنگی برای ساماندهی کالبدی و مبلمان روستایی درچارچوب ضوابط و مقررات موجود و حفظ هویت سیما و منظر روستاها در چارچوب الگوی ایرانی ـ اسلامی
 10. برنامه ریزی برای توسعه سیستم جامع مدیریت پسماند روستایی (‌جمع‌آوری، حمل، پردازش، بازیافت و دفع ) و حفظ نظافت و تأمین بهداشت محیط روستاها
 11. بستر سازی برای ساماندهی و ارتقای خدمات عمومی روستایی از قبیل گورستان، غسالخانه، فضای سبز و ...
 12. اتخاذ تدابیر و برنامه‌ریزی‌های لازم برای حفاظت روستا و روستائیان از خطر حوادث طبیعی و انسان ساخت و انجام هماهنگی برای همکاری با واحدهای امدادرسان در هنگام وقوع سوانح
 13. همکاری و هماهنگی با دستگاه‌های ذیربط در مورد اداره، ‌نگهداری و حفظ بناها وآثار با ارزش فرهنگی، تاریخی و طبیعی
 14. ایجاد سازوکار لازم برای مدیریت امور اراضی روستایی در محدوده روستا با محوریت دهیاری‌ها و تأمین اراضی مورد نیاز برای ایفای وظایف محوله
 15. انجام سایر امور محوله

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.