امور فنی و عمرانی

امور تفکیک و افراز اراضی

 

امور ساخت و ساز روستایی

 

امور فنی و عمرانی دهیاری‌ها

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.