اهم اخبار

اولين جلسه کمیته پدافندغیرعامل سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تشكيل شد

اولين جلسه کمیته پدافندغیرعامل سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تشكيل شد

اولين جلسه کمیته پدافندغیرعامل سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با حضور هوشنگ خندان دل رئيس، معاونان و جمعي از مديران اين سازمان و اسداله كريمي معاون امور شهري و تهران سازمان پدافندغیرعامل تشكيل و احكام اعضاي اين كميته به آنها اعطاء شد.


مناسبت ها

طرح هاي ويژه

  •  

     

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.